Contagion (2011) สัมผัสล้างโลก
ไม่มีหมวดหมู่
Contagion (2011) สัมผัสล้างโลก


Contagion (2011) สัมผัสล้างโลกบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้คนในชีวิตประจำวันพบว่าตัวเองเป็นโรคระบาดขณะที่ CDC ทำงานเพื่อหาวิธีรักษา