Minority Report (2002) หน่วยสกัดอาชญากรรมล่าอนาคต
ไม่มีหมวดหมู่
Minority Report (2002) หน่วยสกัดอาชญากรรมล่าอนาคต
7.6
เสียงไทยมาสเตอร์
HD
2002

ในอนาคตที่หน่วยตำรวจพิเศษสามารถจับกุมฆาตกรก่อนที่พวกเขาจะก่ออาชญากรรมเจ้าหน้าที่จากหน่วยนั้นจะถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรในอนาคต