The Decline (2020) เอาตัวรอด
ไม่มีหมวดหมู่
The Decline (2020) เอาตัวรอด


The Decline (2020) เอาตัวรอดอุบัติเหตุร้ายแรงที่ค่ายฝึกอบรมผู้รอดชีวิตระยะไกลส่งผู้เข้าร่วมไปสู่ความตื่นตระหนกและตั้งเวทีสำหรับการเผชิญหน้าที่หนาวเหน็บ